Základní údaje

Oficiální název:

Cerekvice nad Loučnou

Adresa

Obec Cerekvice nad Loučnou
se sídlem na obecním úřadě čp. 132
Cerekvice nad Loučnou
569 53
IČ: 00276537DIČ: CZ00276537 (obec je plátcem DPH od 1.3.2011)
č..ú. 5524591/0100, KB Litomyšl
Telefon, pevná linka: 461 633 804
Starosta: 723 566 013
Místostarosta: 603 839 044
Fax: 461 633 804
účetní: 461 633 215
Email: obec@cerekvice.eu
Elektronická podatelna: podatelna@cerekvice.eu
IČ:DIČ: 00276537CZ00276537

 

Úřední hodiny  v letním období od 9.7. do 31.8.2018/ Mimo úřední hodiny si je nutné dohodnout telefonicky návštěvu

Pondělí 6,30-11,45 a 13-16
Úterý  dle dohody
Středa 6,30-11,45 a 13-16
Čtvrtek  dle dohody
Pátek  dle dohody

Důvod a způsob založení obce:

Obec Cerekvice nad Loučnou (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Kontakt na pověřence GDPR:

Ing. Klára Husečková

e-mail: poverenec@litomysl.cz

telefon: 720 073 518

 

Informace pro občany

Na obecním úřadě byla zřízena 2 pracoviště CZECH POINT (Český podací Ověřovací Informační Národní terminál), které je možno od 1.11.2008 využívat.
Na pracovištích CZECH POINT je možné získat ověřené výstupy z těchto veřejných informačních systémů:

1) Katastru nemovitostí – výpis z listu vlastnictví
– podle čísla listu vlastnictví
– podle čísla popisného
– podle čísla parcel
– částečné výpisy

2) Obchodního rejstříku
– úplný výpis
– výpis platných údajů k aktuálnímu dni

3) Živnostenského rejstříku

4) Výpis z rejstříku trestů

DIČ : CZ00276537