Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2010

dle zákona č. 106/1999/Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

 

Výroční zpráva obsahuje údaje dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 a zahrnuje poskytování informací poskytnutých Obecním úřadem v Cerekvice nad Loučnou.

 

– Počet podaných žádostí o sdělení informace :

nebyly podány žádné žádosti o sdělení informace

 

– Počet podaných odvolání proti rozhodnutí :

nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí

 

– Opis podstatných částí každého rozsudku soudu :

Žádný rozsudek nebyl vynesen

 

– Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona :

Žádná řízení o sankcích nebyla vedena

 

– Další informace vztahující se k dodržování tohoto zákona :

Žádné žádosti nebyly podány.

 

 

V Cerekvici nad Loučnou dne 18.2.2011

 

ing.Josef Abraham

starosta obce

 

Napsat komentář