Struktura

Obecní úřad

starosta Ing. Josef Abraham
místostarosta Miroslav Kusý
účetní Jindřiška Štarmanová
účetní příspěvkových organizací Iva Merglová
Zastupitelstvo obce
starosta Ing. Josef Abraham
místostarosta Miroslav Kusý
:předseda finančního výboru Eva Šedová
předseda kontrolního výboru Miroslav Mergl
Ostatní členové zastupitelstva Mgr. Rezek Pavel
Ing. Pavel Novotný
Ludmila Škrbová
Bc. Miroslav Jůza
Pavel Střítezský
Jana Abrahamová
Jiří Huráň
kronikář Ing. Josef Abraham
Složení výborů a komisí:
Finanční výbor Eva Šedová
Bohdana JůzováIng. Pavel Novotný
Kontrolní výbor Ing.Miroslav Mergl
Bc Miroslav Jůza
Jiří Huráň

Uvedený stav platí po ustavující schůzi ZO ze dne 10.11.2014. U příležitosti následujícího jednání zastupitelstva budou voleni ostatní členové výborů podle předložených návrhů předsedů a rozhodne o osudu stavební komise, či vytvoření například komise kulturní apod.