Složení SK

Stavební komise  je ve složení :

Jiří Storoženko Projektant, energetický expert(pozn.: odstupuje po volbách 2014)
Karel Štorek Stavební podnikatel
Miroslav Kusý Stavební podnikatel
Ing. Miroslav Mergl Projektant

složení bude aktualizováno do konce roku 2014 v závislosti na projednání ZO.

Dobrovolníci, které by činnost v komisi lákala, nebo by si ji chtěli alespoň vyzkoušet  jsou vítáni (kontaktujte starostu nebo místostarostu)