Revitalizace zeleně v obci Cerekvice nad Loučnou

je projekt, který byl realizovaný v roce 2011, byl spolufinancován Evrposkou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP.

Revitalizace se týkala na ošetření stromů a výsadbu dřevin v obci.

revitalizace

Napsat komentář