Popis SK

Na ustanovující schůzi zastupitelstva po komunálních volbách v r. 2010 byl ostatními členy zastupitelstva zvolen předseda stavební komise,
který následně povolal do její řady osoby z obce mající zkušenosti ve stavebnictví a zejména chuť obci svými znalosti pomáhat.

Stavební komise není útvar obce stanovený zákonem. Je složena z občanů obce, kterým starosta udělil zvláštní důvěru a to s ohledem na jejich profesi a zkušenost ve výstavbě. Členové komise jsou povoláni ke konzultaci a zkoumání návrhů staveb a veškerých stavebních činností dotýkající se katastru obce.
Sledovaným objektem stavební komise je mimo jiné i schválený územní plán obce, infrastruktura obce a ochrana životního prostředí.

Stavební komise fungovala do komunálních voleb v roce 2014. O jejím dalším osudu ZO rozhodnou.