NAPIŠTE NÁM (FAQ)


Nebojte se vyjádřit co si myslíte o životě v naší obci. Vaše spolupráce je pro zastupitelstvo obce a její zaměstnance bezpochyby důležitá.
Do okénka níže můžete psát i své postřehy ku příkladu ve věci údržby obce.... zkrátka všechno co Vás napadne a co s životem v Cerekvici podle Vašeho mínění souvisí. Pokud to bude v našich silách tak na vybrané příspěvky budeme reagovat i na těchto stránkách.
Technická poznámka: Je nutné vyplnit i okénko "Váš email". Pokud nemáte svůj poštovní účet napište do okénka např. "anonym@anonym.cz". Jinak server oznámí, že adresa není korektní a zpráva nebude odeslána.
Znak @ (zavináč) napíšete například současným stisknutím kláves CTRL+ALT+V.Sekci „napište nám“ nebyla od chvíle založení fóra věnována náležitá pozornost. Doufali jsme, že jisté potíže spojené s verzí systémového vybavení serveru nebude trvat dlouho a my tuto část stejně neovlivníme. Nebo jinak: Zprovoznit sekci bychom mohli, ale znamenalo by to další opravdu zbytečné náklady. Po několika dalších pokusech problém obejít padlo rozhodnutí: Buď volbu „napište nám“ zcela zrušit, neboť fórum je funkční a pro účel ve spojení s dostupnými veřejnými adresami elektronické pošty dostačující nebo se vrátit k původním prostředkům ze starého webu. Rušit něco, co fungovalo, je možná škoda a tak pojďme bez nároků na pestré grafické úpravy webu pracovat s touto verzí otevřené diskuze postavené především na obsahu textu, než na kudrlinky okolo písmenek. Tedy alespoň pro začátek. Pokud sekce bude využívána, zaslouží si třeba nové grafické prostředí vedoucí k ještě lepší čitelnosti.
-J.S, září 2012-


Naše reakce na Vaše podněty:Datum Předmět příspěvku Naše reakce
10.9.2015    Dobré ráno, chtěl bych touto cestou poděkovat vedení obce Cerekvice za výstavbu protipovodňové zábrany u ústí \"valovky\". Její schopnosti ukáže až čas, ale již nyní můžeme spát klidněji. Děkuji Hřebačka Jiří      Dobrý den, jestli máte na mysli cestu u Hřbitova, tak ta není vodním dílem a neplní funkci zábrany. Šlo o zpevnění cesty, která těžko odolávala průtoku vody z Valovky včetně smyvů a reálně hrozilo i vyplavení konstrukční vrstvy vozovky, které mohly být dalším ohrožením nemovitostí níže položených. Obec proto bez odkladu a čekání na dotace investovala do takové úpravy s potřebnou odolností, aby komunikace, kterou spravuje, byla funkční a bezriziková. Co se týče ochrany před přívaly vody z Valovky, tak řešením je výstavba retenční nádrže. Projekt hráze byl v předchozích 5-ti letech aktivně připravován a předcházela mu táhlá projednání jednak se správcem toku Loučná a jednak s Pozemkovým úřadem v souvislosti se slíbenou pomocí při plošných pozemkových úpravách jak zmiňuji ještě níže. Je jistě dobré podporovat své zastupitele v této snaze a pokud možno vyhýbat se zbytečným konspiračním teoriím o vyplavení níže situovaných objektů díky odtoku ze zpevněných ploch a střech zástavby u Hřbitova. Povodí toku Valovka vykazuje plochu přibližně 6,5 km2 a představuje problém způsobený změnami ve využití této celé velké plochy. Právě vhodnější uspořádání pozemků pozemkovými úpravami, včetně přirozených prvků k zadržení vod a jako opatření před smyvy (remízky plnící též funkci biokoridorů) byly předmětem zmíněných jednání s pozemkovým úřadem o nezbytné pomoci úřadu pro uskutečnění plošných pozemkových úprav. K tomu žel nedošlo a retenční hráz je potom jedinou možnou dostupnou a funkční náhražkou. Jak očekáváme v reakci na stále zpřísňované sledování hospodaření s dešťovou vodou, bude naděje ji financovat zejména z jiných prostředků než obecních. Záměr totiž představuje pro obec nákladné sousto.
- Jiří Storoženko -
13.8.2014    Přeji dobrý den.Dnes jsem si přečetl Cerekvický občastník a v sekci věnované Cerekvickému fotbalu se autor věnuje každé kategoriím které hrají v Cerekvici až na jednu ( PŘÍPRAVKU). Možná proto že už v Cerekvici není. Bylo by dobré vědět s jakých důvodů: Nezájem Cerekvických dětí a rodičů. Co je ale závažnější,tak přístup lidí k těm hráčům kteří za přípravku hráli. Dotyční by si měl uvědomit že základ je hráče udržet a ne je vyhánět. Kubatka D.     
6.3.2014    Omlouvám se všem obyvatelům Cerekvice a hlavně ředitelce zeměkoule paní Evě Šedové,že jsem si dovolil cca 1x za rok v neděli 2.3 od 13-16h pořezat dřevo. Jelikož mi to v týdnu časově nevychází a o víkendu bylo krásně a byla možnost si i půjčit vozík,poprosil jsem o pomoc i kamarády kteří měli čas,aby to bylo dříve hotové. Samotnému by mi to zabralo tak 12h,takhle 3h. Ale díky neustálému remcání p. Evy Šedové kdykoli a kvůli čemukoli,to příště asi budu muset řezat sám Po-Pá od 18h až dorazím z práce,do 22h,než začne noční klid. Tak až to někoho bude rušit,může jít zrovna poděkovat p. Šedové!!! Jak je to pro všechny lepší? Je to příklad toho,jak by to mohlo být,ale nejsem debil,abych šel řezat dřevo třeba ve středu ve 21h.Nechci,aby tím trpěli i ostatní sousedé,ale pokud mě tím věčným remcáním donutí,problém s tím mít nebudu. Ještě bych rád poprosil ostatní zastupitele a pana starostu,aby se p. Šedová raději starala o své povinnosti na obci(předseda finančního výboru),než o to,že já si na svém pozemku,v zákonem povolené době řežu dřevo! Děkuji
-Jandera Aleš č.p 214-
     Prosím o slušnější úroveň vyjadřování a bez útoků. Příspěvek je v tomto smyslu na hraně pro jeho zveřejnění. Rozhodně tyto stránky nejsou vhodné místo pro řešení osobních sporů, ale využijme ho k otevření diskuze.
-9.3. Jiří Storoženko-

Milý Aleši, není třeba se omlouvat stačí se jen lidsky chovat. Nikdy jsem nebyla pro striktní zákazy, jelikož i mě ,ředitelce zeměkoule, se může stát, že budu nucena kvůli mé pracovní vytíženosti třeba posekat zahradu ač nerada i v neděli. Ale rozhodně bych to nedělala záměrně a pravidelně. Jelikož u Vás se řeže dříví, seká tráva, brousí auta zásadně v neděli, tak jsem byla nucena Vás na tuto skutečnost z mé strany slušnou cestou upozornit. Když se mi něco nelíbí, tak to řeknu přímo a nemám silný řeči pouze v hospodě nebo pomlouváním za zády.
- 10.3 Eva Šedová -

Dal jsem druhé straně možnost reagovat na dané téma a toleroval jsem i tu část odpovědi, která byla více na rovině osobní. Zdálo se mi to vhodné, abych příspěvky vyvážil alespoň z pohledu možností odpovědi jako celku, když už se tento balast nalepil na téma hlavní, tedy hluk v obci ve dnech klidu. Následující reakce 11.3 se ovšem znovu ocitla na rovině osobní. Ty si řešte například prostřednictvím nějaké sociální sítě, pokud tu někomu činí problém osobní setkání. Je otázkou citu, zda případně využít nástroj fóra. Tato sekce je určena pro okruh celé komunity obce, jejího života, jak je uvedeno v úvodu. Smyslem je získat informace, postřehy, nápady, názory z tohoto okruhu. Vedení obce si tím současně vytváří i prostor pro vysvětlení a obhajobu. Sekci například využívají i osoby, které nemají svůj e-mail a potřebují něco na úřadu pro sebe zjistit. To je naprosto v pořádku, takové příspěvky jednoduše nevyvěšujeme a dotaz vyřizujeme následným osobním kontaktem.
Obsah Tvého posledního příspěvku Aleši samozřejmě nemažu, ale odesílám prostřednictvím e-mailu na adresu EŠ přímo.
-11.3. Jiří Storoženko-

Pokračovat v diskuzi možno na fóru zde
-17.3. Jiří Storoženko-
4.2.2014    Po přečtení \"Cerekvického občasníku\" a článku o zdražení vody si myslím, že by nejen mě ale i ostatní občany zajímalo roční vyúčtování a rozpočet svazku vodovodu Záhoran či jeho provozovatele, pokud to není jeden a ten samý subjekt. Myslím, že jednoduchá tabulka příjmy a výdaje by nám všem objasnila hospodaření daného subjektu a lépe bychom pochopili dané zvýšení poplatku za vodu, kterou máme tak říkajíc za humny. Děkuji za odpověď za všechny, které to zajímá. -Vlasta Zemanová-     
2.12.2013    Přeji všem sportovním příznivcům pěkný den. Dnes jsem si přečetl Cerekvicky občastník a v sekci věnované Cerekvickému fotbalu se píše o týmech jak si vedou, ale neustále autor článku zapomíná, že je v Cerekvici i mužstvo našich nejmenších fotbalistů a to PŘÍPRAVKA. Myslím si, že by se těmto klukům měla věnovat větší pozornost než-li se jim dostává. Vše se točí kolem chlapů,dorostu,žáků, ale co ti nejmenší? Těmto klukům by bylo dobré věnovat větší pozornost a to né jen fanouškovskou ,ale i finanční. Tito kluci nás reprezentují a řekl bych velice dobře, když během posledních let patří k tomu nejlepšímu ve své kategorii a to nemluvě o tom ,že většina kluků již hraje za mladší žáky a reprezentují náš klub i na celostátním turnaji Dannone Cup, kde jsou po podzimní části na prvním místě.V probíhající sezoně 2013-14 odehráli 18 zápasu a ani v jednom nepoznali hořkost porážky. Získali v nich maximální počet 54 bodů při skóre 160 vstřelených a 20 obdržených. Což je zatím rekord v této soutěži. Pokud se hráčům nebudeme věnovat už od malička, aby jsme si je vychovali, tak je budeme muset neustále platit za hostování. S pozdravem krásného dne p.Kubatka      Ke zprávě pana Kubatky (trenéra přípravky) bych chtěl za TJ Slavoj uvést, že výsledky naší přípravky jsou skutečně na velice slušné úrovni jak je popsáno a zasloužili by si prezentovat. Výsledky a tabulky ze soutěží uvedených v občasníku jsou zjišťovány redaktorem z veřejně dostupných zdrojů a z webových stránek jako například http://fotbal.cz. Zde je i cesta k informacím této kategorie složitější, protože v této kategorii nejsou dlouhodobé tabulky cíleně uváděny. Chyba je spíše na naší straně, neboť pokud chceme něco publikovat, tak k tomu musíme dát podnět. Stačí redaktorovi zaslat email s informacemi, případně i fotografií a věřím, že své místo si článek v občasníku najde. Mohou tak učinit i rodiče malých sportovců, trenéři a obecně všichni zainteresovaní. Co se týče ekonomického a materiálně technického zabezpečení, tak přípravka je po této stránce plně zabezpečena a dostává se jí neméně pozornosti jako ostatním týmům. Musíme však žít v realitě dnešní doby, kdy v důsledku celkového ekonomického poklesu jak v soukromém, tak veřejnoprávním sektoru není k dispozici tolik finančních prostředků jako dříve, ale naštěstí je stále ještě zájem různých subjektů podobné volnočasové aktivity materielně podporovat. Jinými slovy, Cerekvičtí fotbalisté si na podporu obce rozhodně nemohou stěžovat, ale jako stěžejní a zásadní problém ve sféře volnočasových a veřejněprospěšných aktivit vidím v úbytku nadšenců, dobrovolníků ochotných věnovat část svého volného času pro tyto účely. Bohužel nejen po stránce organizační, ale i v řadách samotných sportovců. Důvodů a příčin je ve skutečnosti více, ale podrobný rozbor nastalé situace není obsahem této diskuze.
-T. Netolický-
17.10.2013    Dobrý den, rád bych se zeptal zda jsou ještě volné stavební parcely na jihozápadě Cerekvice, popř. i v jiné části vaší obce. Pokud ano, mohli byste mi napsat i cenovou relaci, výměry a data zahájení výstavby? Předem Vám moc děkuji za odpověď! S pozdravem Lukáš Sobotka      Dobrý den pane Sobotko. Zástavba "Jihozápad", jak označujeme zástavbu u hřbitova se nemůže dál rozrůstat kvůli nevyřešeným pozemkům - čekáme na vývoj vypořádání s církvemi. Nicméně kvůli těmto a dalším pozemkům jsme se starostou připomínali i na Farním Úřadu Římskokatolického v Hradci Králové. Až tuto kapitolu uzavřeme, můžeme psát další a zadat projekt zástavby jihohápad, II. etapa a následně III: etapa. Takový je plán. Výhled slabý.
Proto připravujeme rozšíření původní zástavby "západ", tj. přes silnici proti sportovnímu areálu (hřišti). Máme možnost tam připravit ještě dvě stavební parcely a proto o prázdninách jsme projektantům zadali úkol zajistit dokumentaci k zasíťování tohoto konce ulice. Pojedeme v režimu územního řízení a představa je získat nabytí právní moci územního rozhodnutí v dubnu 2014, aby během léta mohla být stavba realizována a získán kolaudační souhlas. Pak přijde na řadu prodej.
Velikost pozemků bude cca 20x60 m, delší stranou ve směru na jihozápad s přístupem od severovýchodu. Cenu stanovíme až po analýze, ale nepředpokládám, že by cena šla pod 400 Kč/m2, resp. předkládejte investici přibližně 0,5 mil. Kč za celou parcelu. Prodej bude vázán na termín výstavby rodinného domu.

Pro úplnost ještě dopním, že pochopitelně uvažujeme se zástavbou na jiných plochách, např. mezi školou a zmíněnou zástavbou západ, ale to je věcí táhlého vyjednávání s vlastníky pozemků.
S pozdravem
Jiří Storoženko
10.10.2013    Dobrý den chtěl bych vás upozornit na nepořádek u kontejneru.Nějaky dobrák tam narovnal polystyren volně a a líta to po cele silnici a okoli s přaním hezkeho dne      Prosím, pro snažší dohledání příště upřesněte lokalizaci a díky za zprávu!
-J.S-
22.5.2013    poslední dobou se na benešáku vyskytují divné pachy,je cítit jakoby pálený plast pochvíli štípou oči a špatně se dýchá. 22,05,2013 při venkovní teplotě cca 20st.celsia vycházel z komína č.117 černý kouř patrně původce tohoto zápachu(neskutečný zápach podle směru větru). Jak se bránit? pomůže někdo? taky chci otevřít okna. Díky obyvatel 118.      Dobrý den. Bránit se lze a to například nástrojem obecně závazné vyhlášky, ve které se stanoví podmínky pro spalování, resp. zákazem spalování materiálu, které není určeno jako palivo. Tím spíše, že je v obci zajištěn svoz tříděného odpadu a tudíž není jediný důvod něco jiného pálit. OZV řešící i výši sankcí bude projednána na zasedání zastupitelstva obce.
-J.S-
14.5.2013    Dobrý den. Zaregistroval jsem, že v okolních městech chystají aukce na dodavatele elektřiny a plynu. Tato města oslovují spádové obce včetně jejich obyvatel. Uvažuje naše obec o něčem podobném? Děkuji za odpověď. J.Vaňous      Dobrý den. S aukcí neuvažuje. Téma snížení cen za energii ZO projednávalo často. Za podpory odborného poradce obec dosáhla výhodnějších smluv. Nicméně každé příchozí nabídce věnujeme pozornost a snažíme se na trhu orientovat. Musíme hlídat nejen ceny, ale nabízená smluvní ujednání, včetně garance. Děkuji za připomínku. -J.S-
14.4.2013    Chtěla bych se zeptat proč musí jzd jezdit na pole k lukám po jediné přístupové cestě kudy vloni chodila spousta lidí na procházku i se svými psi a letos to tam rozjezdili, že tam nikdo nemuže pořádně projít jaké jsou díry. Nemluvě o spoustě bahna na cestě. Byla to pěkná procházka. Myslímže i tomu účelu se sázeli stromy. Pak se nedivte že budou opět lidé venčit své psi po obci. Vím že jzd se musí nějak dostat na pole. Proč nejezdí přes mostek pod kravínem, nebo neuvedou cestu do pořádku. Děkuji Vomáčková     
28.1.2013    Prosila bych o informaci, proč na vašich webových stránkach nebyly zveřejněny výsledky ani z jednoho kola prezidentských voleb, alespoň jsem je nikde nenašla a tj. neděle večer. Obec Janov, která zavedla zprávy SMS pro přihlášené účastníky zaslala zprávu o výsledku přibližně hodinu po uzavření volebních místností. Děkuji za odpověď.
- Vlasta Zemanová -
     Dobrý den, 13.1 byl vytvořen příspěvek Přímá volba prezidenta ČR s odkazem na oficiální údaje Českého statistického úřadu, kde se výsledky voleb v obci zobrazují automaticky, včetně druhého kola. Okamžitá povolební situace v zemi byla jistě do domácností představena mocnějšími médii.
Tip: Na úvodní stránce je zobrazeno prvních 10 příspěvků. Může se stát, že množství příspěvků "vytlačí" na nižší pozice. V našem případě k dnešnímu dni zcela mimo úvodní stránku nebyl. Nicméně i kdyby se tak stalo, lze příspěvek jednoduše najít nástrojem vyhledávače (tlačítko "hledat") zadáním řetězce, který se mohl v hledaném příspěvku vyskytnout. V našem případě automat ihned článek vyfiltruje po intuitivním zadání řetězce "prezident".
- Jiří Storoženko -
24.9.2012    Dobrý den, dovoluji si reagovat na předchozí příspěvek týkající se parkoviště u hřbitova. Předně se omlouvám za obsazované části parkoviště u hřbitova. Jelikož do rekonstrukce našeho rodinného domu jsme museli zahrnout rozsáhlejší úpravu zahrady a stavbu nové garáže pro naše automobily včetně parkoviště před garáží, nelze někdy parkovat nikde jinde. Domnívám se, že správně zaparkovaná auta na parkovišti, kde není žádný zákaz zastavení ani stání, není žádný přestupek. A jelikož jsou i tací řidiči, které nemá cenu jmenovat a kteří i kdyby tam bylo stání pro 10 vozidel, stejně zastaví naproti parkovišti, nebo napříč aby se tam každý jiný dostával jenom s obtížemi, tak v tom mém skutečně provizorním a dočasném řešení mé situace nevidím zrovna velký problém. Na rozdíl od jiných účastníku silničního provozu mne totiž v autoškole naučili parkovat, abych nevytvářel překážku. Za parkování které tam jsou někteří schopni předvést, bych rovnou sbíral řidičáky......... A na rozdíl od níže uvedeného (poseroutky) se aspoň umím podepsat a nestydět se za svůj názor. Opravdu bych chtěl mít tolik času jako níže uvedený se zaobírat takovými............................. S pozdravem HANČ MARTIN Cerekvice nad Loučnou 209     
21.9.2012    parkoviště u hřbitova je obecní nebo soukromé? Pro firemní auta U medvěda se tam nedá zaparkovat pri návštěvě hřbitova.      Plocha je parkovací, veřejně přístupná na obecním pozemku. Díky této připomínce jsem odhalil drobný nedostatek v pasportu komunikací, kde plocha v evidenci chyběla, resp. byla nepřesně myšlena jako součást komunikace před hřbitovem. Právě jsem jí založil jako samostatnou plochu a po realizaci parkovací plochy u školky ji společným deklaratorním rozhodnutím silničního správního úřadu evidenci stvrdím. S vlastníkem vozu promluvím při nejbližší příležitosti.
-J.S-