Toč se, můj kolovrátku

INTERVIEW s přadlenkou – z akce knihovny „Toč se, můj kolovrátku“ ze dne 14.1.2014

V knihovně se ozýval kolovrátek

Další z řady vydařených akcí pro zájemce připravila paní knihovnice se svými hosty. V úterý podvečer se v knihovně ozývaly již téměř zapomenuté zvuky kolovrátku při zpracování ovčí vlny.

Další vydařená předvánoční dílna

V sobotu 7. prosince si v obřadní místnosti šikovné ruce našich žen mohli vyzkoušet výrobu vánočních ozdob a výtvorů, které mohou zdobit sváteční stůl a naše obydlí.

 

Archív rubriky: Ankety

Anketa – průzkum zájmu o projekt „Vzdělávání obyvatel v obcích do 2 tis. obyvatel“

Dovolujeme si prostřednictvím ankety prověřit zájem o projekt „Vzdělávání obyvatel v obcích do 2 tis. obyvatel“, který připravuje Soukromá střední odborna škola, Trading centre, s.r.o. Litomyšl. Jedná se sérii přednášek pořádaných zdarma na půdě obce (pravděpodobně ve staré škole). V nabídce je uvedeno, že jednotlivá témata budou max. 4-8 vyučovacích hodin a kromě teoretické části budou uváděny příklady z praxe. V přednáškách bude věnována pozornost  finanční gramotnosti, zvýšení základních počítačových dovedností, základům podnikání, právnímu vzdělání a spotřebitelské gramotnosti. Celý příspěvek

Anketa – zájem o seminář o finanční gramotnosti.

Na posledním zasedání zastupitelstva obce referoval náš starosta o své návštěvě semináře o finanční gramotnosti. O problematice na našich webových stránkách již byla řeč „hned z první ruky“, neboť zajištění série přednášek byla jednou z aktivit MAS Litomyšlsko, o.p.s., kterou též reprezentuji z titulu zástupce naší obce, co by jednoho ze zakládajících členů.

Ve smršti komentářů zastupitelů se projevilo bohatší spektrum názorů, které se jen místy k sobě blížily. Snad i proto, že si málo z nás připouští, jak vůbec může někdo dopustit ve svém hospodářství kroky vedoucí k exekuci. Dříve taková událost byla více lidmi vnímána jako běžnější, či přirozená, u firem v likvidaci, tedy subjektů, kterým se nedařilo, nebo úmyslně nemělo dařit, v oblasti podnikání. Celý příspěvek

Anketa – zpátky k jízdním řádům z roku 2011?

Reagujeme na žhavou novinku projednávanou i na posledním zasedání zastupitelstva obce z 15.1.
Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Jaroslav Dušek totiž navrhl v rámci úspor návrat k autobusovým jízdním řádům platným před optimalizací provedenou firmou OREDO tj. k prosinci 2011 a to od 3.3.2013.
Poslední anketa na téma jízdní řády přitom dopadla spíše ve prospěch současné podoby JŘ. Pochopitelně v anketě neřešíme ekonomickou stránku, ale pohled na dopravní obslužnost. Celý příspěvek

Téma k projednání ZO: Regulace hlučných činností v obci

Zákony jsou takové, jací jsme my. Vyhlášky jsou většinou potřebné tam, kdy chybí slušnost a selhal dialog. Zastupitelstvu se dařilo doposud odolávat jistému tlaku na vydání vyhlášky o regulaci hlučných činností, která by navazovala na nařízení vlády o ochraně obyvatel před hlukem.

Osobně si vůbec neumím představit žít ve strachu z postihu, že sekám v neděli trávu, když čtrnáct dní před tím pršelo, nebo jsem byl na služební cestě či jsem v situaci, kdy nemám jinou možnost pozemek udržovat. Vážím si tolerance sousedů v blízkosti sportovního areálu, kteří trpělivě snáší občasné spontánní veselí na místních bujarých oslavách. Na oplátku před spuštěním zdroje hluku se ptám, zda je to v danou chvíli vhodné. Omezit sám sebe pro druhé není slabost. Celý příspěvek

Anketa – dětský lékař v obci

Necháme nahlédnout pod pokličku včerejšího zasedání zastupitelstva a ještě před vyvěšením usnesení prozradíme s předstihem, že zastupitelstvo bylo seznámeno s ukončením činnosti dětské lékařky v obci a to k datu 1.7.2012. Důvodem je nedostatečný počet dětí a činnost lékařky bude zajišťována pouze v ordinaci v Litomyšli. Následovala diskuze co dál a možná je i prostor na letmý monitoring. Další anketa je tedy adresována rodičům, kteří by se měli vyjádřit k této otázce: Celý příspěvek

V anketě uvolněno vícero hlasování z jedné IP adresy. Pochopitelně je tím myšleno uvolnění pro další uživatele Vašich domácích PC stanic

Anketa na téma dopravní obslužnost

Otevřena anketa na téma „Jakou známku na vysvědčení by jste dali společnosti OREDO s.r.o. za zajištění dopravní obslužnosti v obci? Nepřihlížejte k svému názoru na ekonomický efekt změn, hodnoťte jen komfort v porovnání s jízdními řády z předchozího roku.“
Kvůli přesnějšímu měření v úvodu s možností jedné volby z jedné IP adresy. Násobná („celorodinná“) volba bude uvolněna později. Prozatím tedy zhruba vztažmo na domácnost.

Anketa – autobusové zastávky

Náš starosta z různých zdrojů získal podklady na možné varianty konstrukce či vzhledu autobusových zastávek. Činí tak v rámci z připravovaných úprav veřejného prostranství na dolní návsi, tj. u obecního úřadu. Zastupitelům zaslal s předstihem prospekty k stanovisku a ti se Vám touto cestou náhledy zastávek dovolují sdílet. Na oplátku svému obecnímu parlamentu můžete dát své tipy pomocí ankety. Obrázky jsou očíslovány a Vy můžete dát hlas i více favoritům.
Zde bych snad poprosil návštěvníky našich stránek, kteří si nejsou jisti celkovým vzhledem terénu, aby se v hlasování omezili na jeden tip, či se volby zdrželi.
Každopádně předem děkujeme za účast!

Celý příspěvek

Průzkum zájmu o e-mail s cerekvickou doménou

Život přináší neustálá vylepšení a jak by řekl Jan Amos Komenský tak neslavno jest zoufati si nad pokrokem.
Díky mnoha úpravám v architektuře webu se blížíme postupně k realizaci již před dobrými třemi lety myšleným cílům. Jedním z nich je sjednotit datové uložiště webu a úřadu za účelem zvýšení spolehlivosti, snížení nákladů na provoz a zajištění záloh. Zároveň se otevře prostor i pro cerekvické občany nebo subjekty v obci.
Ukončili jsme anketu o provedení fasády základní školy a následuje otázka další: „Měli by jste zájem o věčnou osobní e-mailovou adresu např. ve formátu jmeno.prijmeni@cerekvice.eu ? Celý příspěvek