Denní archív 12.4.2017

Prázdninový konverzační kurz pro děti

ScreenHunter_03 Apr. 12 11.03

Knihovna pomáhá

ScreenHunter_02 Apr. 12 10.33

KNIHOVNA POMÁHÁ – tentokrát Nele Rabové z Pekel, žákyni místní ZŠ,

která statečně bojuje s vážnou nemocí. Na návrh Vás, čtenářů a přátel

knihovny, vznikl nápad na prodejní výstavu/aukci jejích krásných obrázků.

Připojte se a udělejme dobrou věc. Kdo nestihnete její výstavu

18.4.2017 od 16-18 hod, kde bude i přítomna, má možnost si zakoupit

její obraz v dalších dnech na stránkách Facebooku.

Více na www.knihovna-cerekvice.webnode.cz